Danışmanlıklarımız

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
 • SWOT Analizi
 • Stratejik Planlama ve Hedefler
 • Kurumsallaşma
 • Kriz Yönetimi
 • Aile Şirketlerinde Yönetim ve Fonksiyonları
 • Aile Şirketlerinin Sorunları ve Çözümleri
 • Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
 • Süreç Yönetimi - Sistem Mühendisliği
 • Prodüktivite & Rantabilite
 • Kritik Kontrol Noktaları ve Denetim
 • Satınalmada Tedarikçi Seçimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Kalite Politikası - Sürekli İyileştirme
 • Ürün Geliştirme
 • Belgelendirme
 • Yatırım Planlaması & Araçları
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Performans Değerlendirme
 • İşe Alma ve Görev Tanımı oluşturma.
PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI
 • SWOT Analizi
 • Şirket Stratejilerinin belirlenmesi
 • Pazarlama Planı Hazırlanması
 • Ticari Pazarlama Planlamaları
 • Markalaşma & Marka Yönetimi
 • Gerilla Pazarlama
 • Pazar Araştırması & Hedef Pazar Seçimi
 • Müşteri ilişkileri Yönetimi
 • Marka Stratejileri ve Yönetimi
 • Pazarlama Stratejileri ve Satış Yönetimi
 • Kanal bazında Pazarlama
 • Satıcının El Kitabı
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI
 • ISO 9001:2000   Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001         Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 16949        Otomotiv KYS
 • ISO 13485       Tıbbi Cihaz Üreticileri KYS
 • ISO 27000       Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001   İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
 • ISO 22000       Gıda Güvenliği YS ( HACCP)
 • EPAL       Euro Palet Sistemi ( UIE-435-2 STD)
 • Eko Teks Sertifikası İşlemleri  (STD 100)
 • Laboratuar Yeterlilikleri İşlemleri
 • CE Belge İşlemleri
 • G Belge İşlemleri
SINAİ MÜLKİYET VE MARKA DANIŞMANLIĞI
 • PCT   Uluslararası Patent tescil işlemleri
 • CTM   AB Marka Tescili İşlemleri
 • Madrit Protokolü - Uluslar arası Marka Tescili
 • AB Patent İşlemleri
 • Know-How İşlemleri
 • Marka Tescil İşlemleri
 • Endüstriyel Tasarımlar ( Desen ve Modeller)
 • Patent ve Faydalı Model Tescili