Eğitimlerimiz

Kurumlara Yönelik Eğitimlerimiz
 • Temel Satış Becerileri
 • Satış Temsilcisi Temel Eğitimi
 • Temel Satış Yönetim Becerileri
 • Satış Yönetiminde Yükselen değerler
 • Satışta İletişim ,Danışmanlığa Dayalı Satış
 • Başarılı Satıcıların satış Teknikleri
 • Bayilik Oluşturma ve Yönetimi
 • Every Outlet Survey, Piyasa Analizi, Farklılaşma
 • Telefonda Etkin İletişim
 • Kriz dönemlerinde Etkili Satış
 • Zincir Mağazalar Yönetimi
 • Horeca Kanal Yönetimi
 • Etkin Mağaza Yönetimi
 • Merchandising Nedir
 • Pazarlamaya Giriş
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri
 • Modern Pazarlamada Yeni Trendler
 • Ürün ve Marka Yönetimi
 • Marka nedir
 • Stratejik Plan - Pazarlama Planı
 • Gerilla Marketing
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Stress Yönetimi
 • Müzakere Becerileri
 • Profesyonel
 • Takım Çalışması
 • Tartışma Ortamında İkna Etmek
 • Temel Prezantasyon İlkeleri
 • Yönetim Becerilerinin
 • Geliştirilmesi
 • Temel Asistanlık Eğitimi
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Çatışma Yönetimi